Skip to Content
revisor giver hånd til en kunde, for afsluttet aftale.

Vision, Teknologien og Løsningen

Vores vision

XBRL TakeOff tilbyder den skræddersyede løsning og service til dig, når du skal indsende dit regnskab til Erhvervsstyrelsen i det nye XBRL-format. Vores vision er, at det skal være en full-service-løsning for dig som revisor eller virksomhed, hvor du ikke skal gøre andet end at maile dit regnskab til os i et regneark-format (f.eks. Excel)eller købe vores software med support. Sender du regnskab til os vil vi sørge for resten, og du vil modtage et færdigt regnskab i formatet til direkte indsendelse. Vi har også tæt kontakt med Erhvervsstyrelsen, så vores program altid er fuldt opdateret i relation til de krav, der stilles herfra.

Teknologien bag

Vores program er udviklet i et tæt samarbejde mellem en statsaut. revisor og en it-programmør og er et rent dansk produceret produkt. Der er derfor i tilknytning til programmet direkte adgang til dansk support – enten teknisk eller regnskabsmæssigt. Ved udviklingen af programmet har vi tænkt på de faldgruber, der kan opstå ved at konvertere et regnskab til det nye XBRL-format. Vores program er også indrettet således, at du – når du først har brugt vores program én gang - huskes i systemet med netop din måde at gøre det på. Dette skyldes en ”intelligent” søgeproces i vores program, som tilpasser sig efter brugerens behov.

Læs mere her under ”Hvad er XBRL”

Løsningen

For at anvende vores system er det eneste, du skal gøre, er at indsendes dit regnskab til os pr. mail i et regneark-format i Excel. Derefter kan vi udforme og indberette et XBRL-dokument til Erhvervsstyrelsen . Du kan også købe vores software med support til implementering i egen virksomhed. Vi har allerede testet vores program hos Erhvervsstyrelsen for de formater og krav, der stilles til regnskaberne her. Det forventes, at Erhvervsstyrelsen fremover vil komme med tilpasninger til den nuværende taksonomi
Vores system tilpasses løbende udviklingen hos Erhvervsstyrelsen , så du altid har sikkerhed for, at vores system lever op til deres standarder.

Læs mere her under ”Produktet XBRL TakeOff”

 

Hvornår skal der indberettes?

Regnskabsklasse: XBRL – obligatorisk for regnskabsår, der slutter:

B 31. januar 2012 eller senere
C efter 31. december 2012
D efter 31. december 2013

 
XBRLog revisorer

XBRL TakeOff tilbyder den skræddersyede løsning og service til dig, når du skal indsende dit regnskab til Erhvervsstyrelsen i det nye XBRL-format.
XBRL arbejder godt sammen med revisorer.Læs mere

 
 
XBRLog store virksomheder.

Større virksomheder skal være opmærksomme på, at de allerede nu kan have pligt til at indsende XBRL regnskaber for deres dattervirksomheder (B-virksomheder).
XBRL til store virksomheder.Læs mere

 
 
XBRLIFRS regnskaber og koncernregnskaber

Virksomheder som har pligt til at aflægge årsrapport efter IFRS regnskabsstandard skal være opmærksomme på...
XBRL til IFRS regnskaber og koncernregnskaber.Læs mere

 
XBRL Takeoff (c) 2011 | Tlf. +45 2169 8669 | Email tr@xbrl-takeoff.com