Skip to Content
Revisor viser en kunde hvordan produktet virker.

XBRL viewer

XBRL Takeoff har på baggrund af sin kerneteknologi udviklet en viewer der kan læse en XBRL instans (efterfølgende omtalt som XBRL Regnskab). XBRL vieweren er på nuværende tidspunkt udviklet til brug for kontrol af et XBRL regnskabet er i overensstemmelse med det udarbejdede årsrapport. Der vil være mulighed for at videreudvikle XBRL viewer til at vise alle elementerne i XBRL Regnskabet som en læsbar årsrapport.

IXBRL

En Inline XBRL (IXBRL) fil har samme format som en side på et websted, og regnskabet kan ses i enhver webbrowser blot ved at åbne filen. IXBRL er en standard for ”indlejring” af XBRL - dokumentet i et HTML - dokument, så dokumentet kan vises i en browser, og hvor XBRL - data i dokumentet automatisk kan viderebearbejdes.

På nuværende tidspunkt er der et meget begrænset antal regnskaber som er indsendt til IXBRL format. XBRL Takeoff er i stand til at udarbejde regnskaber IXBRL format, hvis det ønskes.

IXBRL

XBRL TakeOff kan som en af de første udskrive det udarbejdede regnskab i et læsbart format (IXBRL), som er direkte sammenligneligt med dit udarbejdede regnskab.

 
XHTML og XBRL og revisorer

XBRL TakeOff tilbyder den skræddersyede løsning og service til dig, når du skal indsende dit regnskab til Erhvervsstyrelsen i det nye XBRL-format.
XBRL arbejder godt sammen med revisorer.Læs mere

 
 
XBRL og store virksomheder.

Større virksomheder skal være opmærksomme på, at de allerede nu kan have pligt til at indsende XBRL regnskaber for deres dattervirksomheder (B-virksomheder).
XBRL til store virksomheder.Læs mere

 
 
XHRML IFRS regnskaber og koncernregnskaber

Virksomheder som har pligt til at aflægge årsrapport efter IFRS regnskabsstandard skal være opmærksomme på...
XBRL til IFRS regnskaber og koncernregnskaber.Læs mere

 
XBRL Takeoff (c) 2011 | Tlf. +45 2169 8669 | Email tr@xbrl-takeoff.com