Skip to Content
En mand tegner et skema over hvordan systemet funger.

Produktet XBRL TakeOff

Produkter hos XBRL TakeOff

XBRL TakeOff programmer er dansk produceret og udviklet i et tæt samarbejde mellem en statsaut. revisor og en it-programmør. Fordi programmet er udviklet i Danmark, vil den tekniske og evt. regnskabsmæssige support og hotline også betyde korte svartider for dig.

Programmet er skabt direkte ud fra de retningslinier, der er skitseret af Erhvervsstyrelsen for XBRL indrapportering.


Om XBRL TakeOff programmet:

 • Oversætter Excel og Word til XBRL-sprog

 • Indeholder ”intelligent” søgeproces i Excel-dokumentet, så det tilpasses brugeren

 • Danner XBRL dokument

 • ”Husker” netop dit format til brug for næste års regnskab

 • XBRL dokument kan dannes ud fra en standard regnskab, hvilket betyder en meget kort produktionstid.

 • Kan tilpasses andre programmer/regneark og ERP platforme

 • Kan tilpasses opdateringer fra E&S uden store udviklingsomkostninger

 • Udskriften er læsbar og direkte sammenlignelig med dit udarbejdede årsregnskab til f.eks. kontrol af ”XBRL regnskabet”

 • XBRL viewer til kontrolbrug

 • XBRL til koncernregnskaber og IFRS regnskaber

 • Flersprogede regnskaber kan uden problemer indberettes

 • Udvidelse af IFRS-taksonomien med ekstra elementer

 • Indberetning til SKAT i XBRL format

 • Indberetning til Danmark Statistik i XBRL format


Programmerne kan købes som software til installation i egen virksomhed eller som mail-service, hvor du indsender excel-regnskab og modtager det færdige XBRL-dokument fra os til direkte indsendelse til Erhvervsstyrelsen.

 

Hvad tilbyder vi

 • Indberetning fra Excel til XBRL

 • Køb af vort program med standard Excel regnskab

 • Køb af vort program med standard Excel regnskab med tilhørende XBRL Standard

 • Køb af vort program

 • Køb af vort program med integration til eksisterende regneark eller ERP Systemer

 

Hvornår skal der indsendes til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen?

De nye regler vil finde anvendelse første gang for årsrapporterne for 2020, som offentliggøres i 2021.

For årsrapporterne for regnskabsår, der starter fra og med 1. januar 2022, der offentliggøres i 2023, bliver opmærkning af regnskabsnoter også obligatorisk.

 
XHTML og XBRL og revisorer

XBRL TakeOff tilbyder den skræddersyede løsning og service til dig, når du skal indsende dit regnskab til Erhvervsstyrelsen i det nye XBRL-format.
XBRL arbejder godt sammen med revisorer.Læs mere

 
 
XBRL og store virksomheder.

Større virksomheder skal være opmærksomme på, at de allerede nu kan have pligt til at indsende XBRL regnskaber for deres dattervirksomheder (B-virksomheder).
XBRL til store virksomheder.Læs mere

 
 
XHTML IFRS regnskaber og koncernregnskaber

Virksomheder som har pligt til at aflægge årsrapport efter IFRS regnskabsstandard skal være opmærksomme på...
XBRL til IFRS regnskaber og koncernregnskaber.Læs mere

 
XBRL Takeoff (c) 2011 | Tlf. +45 2169 8669 | Email tr@xbrl-takeoff.com