Skip to Content
Afventende og smilende revisor

XBRL og store virksomheder

Større virksomheder skal være opmærksomme på, at de allerede nu kan have pligt til at indsende XBRL regnskaber for deres dattervirksomheder (B-virksomheder).


XBRL-Takeoff

XBRL logo der pointer ud at dette er vigtigt fakta om XBRL-Takeoff. Punkt 1
XBRL Takeoff arbejder ud fra en skabelon der er opbygget i Excel. Det vil sige, hvis årsrapporten udarbejdes i Excel vil den umiddelbar kunne danne baggrund for XBRL indberetning.


XBRL punkt 2
Vi har i XBRL Takeoff udviklet et procesforløb, som kan danne baggrund for beslutninger og valg, som C og D virksomheder skal tage ved implementering af XBRL regnskaber. Programmet XBRL TakeOff kan bruges til at udfærdige XBRL-formaterede årsregnskaber for alle typer større - også børsnoterede – virksomheder. XBRL TakeOff tilbydes installeret i egen virksomhed og tilpasses virksomhedens egne behov - såvel teknisk som regnskabsmæssigt under hensyn til f.eks. IFRS-standarderne.


XBRL punkt 3
XBRL Takeoff har ved udviklingen af ”model for implementering af XBRL regnskaber” i C og D virksomheder taget erfaringer fra B-virksomheders XBRL regnskaber og erfaringer gennem 3 års anvendelse i USA for de børsnoteret virksomheder med i betragtning. De væsentligste erfaringer fra USA er, at de har startet for sent med implementeringer af XBRL regnskaber samt, at de har undervurderet kompleksiteten i at udarbejde XBRL regnskabet. Det anbefales derfor, at alle større virksomheder NU går i gang nu med XBRL-opgaven!


 

 

Hvornår skal der indsendes til Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen?

De nye regler vil finde anvendelse første gang for årsrapporterne for 2020, som offentliggøres i 2021.

For årsrapporterne for regnskabsår, der starter fra og med 1. januar 2022, der offentliggøres i 2023, bliver opmærkning af regnskabsnoter også obligatorisk.

XHTML og XBRL og revisorer

XBRL TakeOff tilbyder den skræddersyede løsning og service til dig, når du skal indsende dit regnskab til Erhvervsstyrelsen i det nye XBRL-format.
XBRL arbejder godt sammen med revisorer.Læs mere

 
XHTML IFRS regnskaber og koncernregnskaber

Virksomheder som har pligt til at aflægge årsrapport efter IFRS regnskabsstandard skal være opmærksomme på...
XBRL til IFRS regnskaber og koncernregnskaber.Læs mere

 
XBRL Takeoff (c) 2011 | Tlf. +45 2169 8669 | Email tr@xbrl-takeoff.com