Skip to Content
Afventende og smilende revisor

XBRL og store virksomheder

Større virksomheder skal være opmærksomme på, at de allerede nu kan have pligt til at indsende XBRL regnskaber for deres dattervirksomheder (B-virksomheder).

Det kan på denne baggrund anbefales, at C og D virksomheder igangsætter implementeringen af udarbejdelsen af XBRL regnskaber – og dermed begynder at få erfaring med anvendelsen af XBRL indberetning.

Det giver tid til at sikre implementering af XBRL regnskaber hos de større virksomheder, men det er nu processen skal sættes i gang, for at sikre, at man ikke får de samme ubehagelige overraskelser, som amerikanske børsnoterede virksomheder har fået i de sidste 3 år ved indsendelse af XBRL regnskaber. Implementering af XBRL regnskaber i C og D virksomheder.

Når beslutningen skal tages

Inden beslutningen tages bør det overvejes om man selv vil udvikle et system til indberetning af XBRL regnskaber eller købes ”ude i byen”. Ved køb ”ude i byen” skal man sikre sig at systemet kan benyttes uden de store ændringer i det eksisterende ERP system.

Valg af levendør
Overordnede beslutning
Fast Kontoplan
Overførelseekablon
In House (egen udvikling)
In House + eksterne konsulent
X
X
Ekstern løsning

Overordnede beslutning

Når man skal vælge, hvilke løsning virksomheden skal have for at kunne indsende et XBRL regnskab, er det første der skal besluttes, om man selv vil udvikle sit eget system eller ligge XBRL regnskabet helt eller delvist ud til eksterne leverandører.

In house (egen udvikling)

Ved selv at udvikle et program giver det mulighed for lave en ”model” som er skræddersyet til virksomheden, men det medfører, at virksomheden bliver afhængig af medarbejder med XBRL kompetencer.

Ekstern løsning

Modsætningsvis kan man lægge hele opgaven ud til ekstern leverandør. Denne løsningsmodel er meget benyttet i USA. Der er dog en generel tendens til at gå bort fra denne løsning, idet der er problemer med leverancesikkerhed, kvalitet, ansvarsfordeling og priser.

In House + eksterne konsulent

I USA er man kommet til den erkendelse, at det på såvel det korte som lange sigt er den bedste løsning. Det giver den bedste sikkerhed for at XBRL regnskaber kan leveres til tiden og med rette kvalitet.


Valg af leverandør

Såfremt ekstern løsning eller IN House+ eksterne konsulenter vælges, skal der vælges en programleverandør. Programleverandørerne kan opdeles i 2 grupper baseret på grundlaget for deres løsninger:

	
		Fast kontoplan
Skabelon/skema

Der er meget stor forskel på, de 2 XBRL – løsningerne, idet de stiller forskellige krav til ændringer i virksomhedens ERP-system samt forretningsgange.

Fast kontoplan

Det betyder, at de virksomheder der vælger en XBRL løsning med fast kontoplan, skal som udgangspunkt tilpasse deres ERP - system til den faste kontoplan fra XBRL leverandøren. Endvidere indebærer denne løsning, at teksterne til årsrapporten ligger for sig selv, samt at koncernregnskabet løses på en tredje måde.

Der er således mange fejlmuligheder ved denne løsning samt stort vedligeholdelse arbejde og begrænsninger som følge af den faste kontoplan.


XBRL-Takeoff

XBRL logo der pointer ud at dette er vigtigt fakta om XBRL-Takeoff. Punkt 1
XBRL Takeoff arbejder ud fra en skabelon der er opbygget i Excel. Det vil sige, hvis årsrapporten udarbejdes i Excel vil den umiddelbar kunne danne baggrund for XBRL indberetning.


XBRL punkt 2
Vi har i XBRL Takeoff udviklet et procesforløb, som kan danne baggrund for beslutninger og valg, som C og D virksomheder skal tage ved implementering af XBRL regnskaber. Programmet XBRL TakeOff kan bruges til at udfærdige XBRL-formaterede årsregnskaber for alle typer større - også børsnoterede – virksomheder. XBRL TakeOff tilbydes installeret i egen virksomhed og tilpasses virksomhedens egne behov - såvel teknisk som regnskabsmæssigt under hensyn til f.eks. IFRS-standarderne.


XBRL punkt 3
XBRL Takeoff har ved udviklingen af ”model for implementering af XBRL regnskaber” i C og D virksomheder taget erfaringer fra B-virksomheders XBRL regnskaber og erfaringer gennem 3 års anvendelse i USA for de børsnoteret virksomheder med i betragtning. De væsentligste erfaringer fra USA er, at de har startet for sent med implementeringer af XBRL regnskaber samt, at de har undervurderet kompleksiteten i at udarbejde XBRL regnskabet. Det anbefales derfor, at alle større virksomheder NU går i gang nu med XBRL-opgaven!


 

 

Hvornår skal der indberettes?

Regnskabsklasse: XBRL – obligatorisk for regnskabsår, der slutter:

B 31. januar 2012 eller senere
C efter 31. december 2012
D efter 31. december 2013

XBRLog revisorer

XBRL TakeOff tilbyder den skræddersyede løsning og service til dig, når du skal indsende dit regnskab til Erhvervsstyrelsen i det nye XBRL-format.
XBRL arbejder godt sammen med revisorer.Læs mere

 
XBRLIFRS regnskaber og koncernregnskaber

Virksomheder som har pligt til at aflægge årsrapport efter IFRS regnskabsstandard skal være opmærksomme på...
XBRL til IFRS regnskaber og koncernregnskaber.Læs mere

 
XBRL Takeoff (c) 2011 | Tlf. +45 2169 8669 | Email tr@xbrl-takeoff.com